STRONA GŁÓWNA   TANG-SOO-DO   GALERIA  INSTRUKTORZY   GDZIE TRENOWAĆ   HISTORIA TSD   KONTAKT  STRONY WWW   STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN   STOPNIE UCZNIOWSKIE CUP    SABUNIM JÓZEF DROZDOWSKI   WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

 

ZAPRASZAMY do współpracy wszystkich, którzy chcą poznać i kontynuować nauki Tang Soo Do. Kluby, organizacje oraz osoby prywatne.

Cel współpracy - rozwój stylu Tang Soo Do na wysokim poziomie. Budowa nowych ośrodków TSD w Polsce, opierając się na wzajemnym, szacunku i wzajemnym wspieraniu się. W Polskim Stowarzyszeniu Moo Duk Kwan Tang Soo Do kontynuowane są tradycyjne techniki Moo Duk Kwan według założeń twórcy Moo Duk Kwan Tang Soo Do Wielkiego Mistrza Kwan Ki. Cel naszego działania jest jasny i przejrzysty, zaleta nasza jest rozwój na każdym poziomie, stwarzamy możliwości szkoleniowe poprzez częste organizowanie seminariów szkoleniowych TSD lokalnych i ogólnokrajowych prowadzonych przez inst. PSMDKTSD, a także mistrzów Europejskiej Federacji Moo Duk Kwan Tang Soo Do [E.M.T.F.] Organizujemy kursy instruktorskie, sędziowskie. W PSMDKTSD przeprowadzane są egzaminy na stopnie kup i stopnie dan. Nasze Stowarzyszenie dysponuje certyfikatami na stopnie kup, stopnie dan i certyfikaty dan E.M.T.F. Cyklicznie raz w roku organizujemy Mistrzostwa Polski MDK TSD. Nasi zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach TSD Europy i Świata ściśle współpracujemy z Europejska Federacja Moo Duk Kwan Tang Soo Do [E.M.T.F.] z siedziba w Rottredamie [Holandia] -Prezydent Kwan Jang Nim Theo Salm 9.dan. Sabunim Józef Drozdowski 4.dan jest oficjalnym przedstawicielem z ramienia E.M.T.F w Polsce odpowiedzialnym za rozwój TSD E.M.T.F. w naszym kraju. Minimum raz w roku są przeprowadzane u nas międzynarodowe seminaria TSD prowadzone przez głównych mistrzów E.M.T.F. min. mistrza Robera Salm 6.dan. W kraju współpracujemy z Dolny Taekwon-do Center, z Polską Federacją Koreańskich Sztuk Walki - Mistrz Wojciech Dolny - Wrocław, a także z Polskim Zrzeszeniem Taekwon Do I.T.F. - Mistrz Jan Nycek -  Oleśnica, Mistrz Wojciech Dolny - Wrocław. Nasi instruktorzy biorą dodatkowo udział w seminariach szkoleniowych organizowanych przez PFKSW i PZTKD I.T.F. Zawodnicy nasi biorą udział w różnej rangi Mistrzostwach TKD organizowanych przez w/w Federacje. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Zapraszamy
napisz lub zadzwoń !
tel. 519-846-669
email: jozefdrozdowsk@vp.pl 


 

________________________________________________________________________________________

Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do - 2005